Chính sách

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng lên 75%?

15:08 14/05/2024

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% nhằm bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người lao động khi không có việc làm.