Doanh nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp vượt qua khó khăn

2 ngày trước

Từ đầu năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh có phục hồi, nhưng chậm và chưa đạt mục tiêu đề ra. Trước tình hình này, thành phố đang nỗ lực triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn.