Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và CHLB Đức

17:57 28/04/2024

Bộ Tư pháp Việt Nam và CHLB Đức sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động hợp tác, nhất là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp luật, đào tạo nghề tư pháp, chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp.