Thị trường

Xuất khẩu rau quả trong năm 2023 dự kiến đạt khoảng 5,6 tỷ USD

9 giờ trước

Tháng 11/2023, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 375,478 triệu USD, giảm 38,4% với tháng trước (tháng 10/2023 đạt 608,790 triệu USD) và tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2022.