Thị trường

Chậm nhất ngày 17/5 công bố quyết định thanh tra thị trường vàng

3 ngày trước

(tapchivietduc.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa phát Thông báo số 221/TB-VPCP ngày 15/5/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp với tập thể lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.