Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng

Tran Huy
Ngày 10/7, tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân thứ 22, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu công bố Quyết định số 602/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu công bố Quyết định số 602/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu công bố Quyết định số 602/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 24/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 21. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đối với đồng chí Nguyễn Văn Khởi.

Đồng thời, giới thiệu bầu đồng chí Nguyễn Văn Khởi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Khởi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu 45/45, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, sinh năm 1968, quê quán thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Đồng chí Khởi từng giữ chức Trưởng ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng ảnh 1

Thừa ủy nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn khởi.

Trước đó, tại Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 6/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc.

Thực hiện việc luân chuyển cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã có Quyết định số 1768-QĐ/TU ngày 13/6/2024, đồng ý cho đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đến nhận công tác tại thị xã Ngã Năm.

Đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy và giữ chức Bí thư Thị ủy Ngã Năm nhiệm kỳ 2020-2025.

NGUYỄN PHONG