Đầu tư - Tài chính

Pháp dự kiến thu hút 15 tỷ euro tại hội nghị cấp cao về đầu tư nước ngoài

15:50 13/05/2024

Theo Văn phòng Tổng thống Pháp, 15 tỷ euro vốn đầu tư nước ngoài đến từ 56 dự án kinh doanh khác nhau, trong đó các lĩnh vực đầu tư chính là công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và tài chính.