Doanh nhân

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc

16:21 18/03/2024

(tapchivietduc.vn) - Ngày 18/3/2024, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn, thành viên Hội đồng Thành viên giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn.