Giao thông

Ứng dụng hiệu quả hệ thống giao thông thông minh

20 giờ trước

Trong thời đại 4.0 hiện nay, việc xây dựng, ứng dụng hệ thống giao thông thông minh nói chung, ứng dụng các công nghệ trong hỗ trợ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là xu hướng tất yếu, phù hợp thực tiễn giao thông đặt ra hiện nay.