Lao động - Việc làm

Lâm Đồng: Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng đã góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, bảo đảm việc làm cho người lao động

16:47 01/03/2024

(Tapchivietduc.vn) - Trong những năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) Lâm Đồng đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm đổi mới, bắt kịp đà phát triển, có nhiều đóng góp, trở thành cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp và người lao động.