Hội thảo - Hội nghị

Nhịp cầu giao thương ngành Dệt may Đức - Việt

09:09 03/07/2024

(tapchivietduc.vn) - Hội thảo kỹ thuật lĩnh vực Thiết bị và Phụ kiện Dệt may và Nhịp cầu giao thương doanh nghiệp Đức - Việt với chủ đề “Công nghệ Đức đáp ứng ngành Dệt may Việt Nam” mở ra nhiều cơ hội mới cho việc hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp Đức và Việt Nam.