Đời sống

Mức giảm trừ gia cảnh không còn phù hợp, đề xuất sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân

3 ngày trước

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đang tiến hành rà soát, đánh giá các luật thuế; trong đó có Luật Thuế thu nhập cá nhân.