Yêu cầu báo cáo về các giao dịch vàng lớn, đáng ngờ

17 giờ trước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 15/7.