Văn bản

Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động lấn biển

11:01 19/04/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển.