Văn hóa và Sự kiện

Tổ chức Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An năm 2023

17 giờ trước

Ngày 9-12 tới đây, tại Vườn tượng An Hội, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Nam, UBND thành phố Hội An tổ chức chương trình Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An năm 2023.