Y tế - Giáo dục

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo thí điểm Chương trình liên ngành, liên trường

20 giờ trước

Ngày 14/6, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định giao Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn phối hợp Trường đại học Kinh tế-Luật đào tạo thí điểm trình độ đại học ngành Kinh doanh thương mại Hàn Quốc.