Xử lý kiến nghị của 3 địa phương

Tran Huy
(Tapchivietduc.vn) – Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 9082/VPCP-QHĐP ngày 20/11/2023 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của các địa phương: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng tại buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội.

Xử lý kiến nghị của 3 địa phương: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng - Nhịp sống  kinh tế Việt Nam & Thế giới

Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, Văn phòng Quốc hội có các văn bản: số 2821/TB-VPQH, số 2820/TB-VPQH, số 2819/TB-VPQH ngày 26 tháng 10 năm 2023, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật về một số kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tại buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Xử lý kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Về hỗ trợ nguồn vật liệu cát san lấp cho các dự án trọng điểm về giao thông và các công trình trọng điểm khác đang triển khai trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để giao mỏ cho các Nhà thầu khai thác chậm nhất trong năm 2023, tuân thủ cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội.

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Công điện số 794/CĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2023) về việc nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền cho các dự án hạ tầng giao thông và công trình xây dựng khác.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện chuỗi dự án Khí - Điện lô B Ô Môn (bao gồm các dự án thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn), sớm khởi công các Nhà máy Ô Môn II, Ô Môn III và Ô Môn IV.

Về việc hoàn thành thủ tục và bàn giao đất quốc phòng cho thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khẩn trương lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2023.

Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trong việc thực hiện xã hội hóa nghiên cứu chuyên sâu về Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Sông Hậu; định hướng tìm kiếm nhà đầu tư có tiềm lực thực hiện dự án; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá sản phẩm tận thu của Dự án.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện Đề án chung về định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 148/TB-VPCP ngày 23 tháng 8 năm 2023. Sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền thông qua, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương có liên quan (trong đó có thành phố Cần Thơ) nghiên cứu xây dựng Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác các cảng hàng không, huy động nguồn vốn xã hội đầu tư phát triển theo quy hoạch.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, trình Chính phủ ban hành trong tháng 11 năm 2023.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 11 năm 2023; trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hoàn thiện hồ sơ dự án Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kiến nghị của thành phố Cần Thơ về việc đề xuất sửa đổi Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2021, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2023.

Về ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014, trình Chính phủ ban hành trong tháng 11 năm 2023.

Xử lý kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng

Về việc tỉnh Sóc Trăng thực hiện một số "Cơ chế đặc thù" trong khai thác cát biển: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đánh giá toàn diện tác động môi trường, đặc biệt là sự ổn định của đới bờ biển, nguy cơ gây xói lở bờ biển… để có cơ sở xem xét việc khai thác cát biển làm vật liệu xây dựng hạ tầng (trong đó có việc san lấp khu logistics diện tích 4000 ha thuộc dự án Cảng Trần Đề), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2023.

Về hỗ trợ vốn đầu tư kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng (gồm tuyến đê chắn sóng, nạo vét, thiết lập tuyến luồng hàng hải, vùng trả đón hoa tiêu) của dự án Cảng Trần Đề: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm rõ khả năng huy động nguồn vốn xã hội hóa và năng lực của nhà đầu tư, đề xuất phương án đầu tư, trong đó ưu tiên huy động nguồn vốn xã hội hóa. Nguồn vốn đầu tư công hỗ trợ thực hiện dự án sẽ được xem xét khi đã rõ phương án xã hội hóa, nhà đầu tư, khả năng cân đối của ngân sách trung ương và địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2023.

Về kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát các chính sách hiện hành, trên cơ sở đó đề xuất các chính sách khuyến khích phát triển văn hóa - xã hội và du lịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2023.

Về ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 6503/VPCP-NN ngày 23 tháng 8 năm 2023.

Về ban hành chính sách đầu tư hỗ trợ đặc biệt cho các tỉnh sản xuất nông nghiệp, tạo sự cân bằng giữa các tỉnh trong khu vực và trong cả nước. Sớm phê duyệt quy hoạch nông nghiệp đồng bộ với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, tập trung nguồn lực phát triển và cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả theo chuỗi giá trị, có cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tổng hợp các kiến nghị nêu trên trong quá trình hoàn thiện quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực nông nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.